Domov » Povezave » arhiv starih strani » ***I FEEL VANCOUVER*** » Prijava » posamezniki » pravila sodelovanja

pravila sodelovanja

1. ORGANIZATOR

Organizator akcije je Bob klub Grom, Dvoržakova 6a, 1230 Domžale, v sodelovanju z Bob zvezo Slovenije, katere član je.

2. NAMEN

Organizator je pripravil akcijo z namenom povečati priljubljenost in prepoznavnost nove olimpijske športne panoge v Sloveniji - vožnje z bobom.

3. TRAJANJE  

Vsi, ki se bodo v času od 12.02.2008 do 12.02.2010 (začetek OI v Vancouvru) včlanili, bodo sodelovali v vmesnih nagradnih  žrebanjih.  Prvo bo potekalo 15.10.2008. Član podporne skupine, ki prejme nagrado, jo lahko zavrne ali prenese na drugo osebo. Če jo zavrne se nagrada podeli rezervnemu izžrebancu. V kolikor je tudi ta ne sprejme, ostane nagrada nepodeljena.

4. NAČIN SODELOVANJA

Na spletni strani www.slobob.si je potrebno izpolniti pristopno izjavo v društvo ali in vplačati članarino, ki znaša 10€ oziroma 20€. S plačilom te članarine sodelujoči postane podporni član Bob kluba Grom.

Članarina 10€ vsebuje člansko izkaznico in sliko na bobu. Podporni član, ki pa vplača članarino 20€ dobi poleg članske izkaznice in slike na bobu tudi špotno majico.

S članskimi izkaznicami bo mogoče koristiti popuste v vrednosti, ki jih ponujajo naši sponzorji.

V žrebanju za spust z bobom lahko sodelujejo vse osebe, ki se strinjajo s pravili. Spust z bobom bo omogočen samo osebam, starejšim od 18 let. Nagrada je prenosljiva. Sodelujoči v žrebanju so lahko nagrajeni le z enim spustom z bobom. Žrebanje se opravi med podpornimi člani Bob kluba Grom.

5. NAGRADNI SKLAD

Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo preživeli dan s slovensko bob reprezentanco in se udeležili adrenalinskega spusta z bobom.

6. ŽREBANJE

Žreb se bo opravil s pomočjo programa, ki omogoča naključno žrebanje, žrebanje pa bo nadzorovala tričlanska komisija (en tekmovalec slovenske reprezentance, en funkcionar Bob zveze Slovenije in en predstavnik partnerjev pri projektu). Izžrebanci bodo obveščeni po e-mailu ali po navadni pošti, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani www.slobob.si. Ob prevzemu mora nagrajenec ali nagrajenka predložiti osebni dokument. Če se izkaže, da je sodelujoči v nagradnem e-mailu vnesel lažne osebne podatke, nagrada ni podeljena. Nagrado lahko koristijo samo osebe, starejše od 18 let. Nagrada je prenosljiva.

7. OBJAVA SLIKE

• objavijo se samo fotografije, ki zadostujejo moralnim in etičnim standardom,

• objavijo se samo osebne fotografije in ne fotografije živali, predmetov ali kakršnikoli drugačni

• velikost objavljene fotografije na bobu je 3x3cm

• število prostih mest za fotografije je 4.000 kom, pri čemer se upošteva vrstni red prispelosti,

• objava slike na bobu ni pogoj za žrebanje med člani za ekskluzivni spust z bobom,

• kakovost poslane fotografije ne sme biti manjša od 150 dpi,

• bob klub Grom si pridržuje diskrecijsko pravico izločiti sliko, v kolikor sodi, da ta ni skladna z zgoraj   omenjenimi pravili

• o načinu objave slik na bobu se Bob klub Grom dogovori z Bob Zvezo Slovenije, ki je soorganizator te akcije,

• bob reprezentanca Slovenije bo poslikan bob uporabljala vse do 28.2.2009

8. VAROVANJE PODATKOV

Bob klub Grom kot izvajalec vodi, Vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradnega žrebanja in javne zahvale za donacijo za nakup prvega slovenskega boba. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo komunikacijskih kanalov elektronske in osebne pošte. V času upraVljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov.

9. DOSTOPNOST

Pravila žrebanja so na voljo na spletni strani www.slobob.si. Sodelujoči v žrebanju so seznanjeni s pravili in se zavezujejo, da bodo pravila upoštevali.

10. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila začnejo veljati 12.2.2008

 

 

 

 


© 2006, 2007 Bob zveza Slovenije