Domov » Novice

VABILO

27.10.2011

BOB ZVEZA SLOVENIJE

Dvoržakova 6.a

1230 Domžale

 

Domžale 26.10.2011

 

Člani Skupščine BZS

 

VABILO NA 8. REDNO SEJO SKUPŠČINE BOB ZVEZE SLOVENIJE

 

Spoštovani,

 

V skladu s Statutom Bob zveze Slovenije vas vabim na

 

8. REDNO SEJO SKUPŠČINE BOB ZVEZE SLOVENIJE

 

ki bo v četrtek, 3. novembra, ob 15:30 uri, v prostorih podjetja Avant car d.o.o, Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana

 

Predlagan dnevni red:

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev organov skupščine:

-       delovno predsedstvo

-       verifikacijsko komisijo

-       zapisnikar

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje skupščine BOB ZVEZE SLOVENIJE
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Poročilo o delu ter finančno poročilo za leto 2010
  4. Plan dela in finančni plan za leto 2011
  5. Pravilnik o sodelovanju
  6. Razno

 

Lep pozdrav,

 

Urban Acman, l.r.

predsednik BZS


© 2006, 2007 Bob zveza Slovenije